Cách tính công thức phân pha trộn

Đánh giá bài viết

* Cách tính từ phân đơn ra phân hổn hợp

Ví dụ: Muốn pha trộn một loại phân có công thức là 5-10-10 từ phân SA, Super Lân và KCl thì ta pha như sau:

-SA có 21%N, cần cung cấp 5kg thì ta phải có lượng SA là:

5X100 = 23. 8kg

2

– Super Lân có 20% P2O5, muốn có 10kg P2O5 thì lượng Super Lân sẽ là:

10X100 =50 kg

20

– KCl có 60% K2O, muốn có 10 kg K2O thì lượng KCl sẽ là:

10X100  = 16, 6 kg

60

* Tổng số phân các loại là 23,8 + 50 + 16,6 = 90,4kg  còn lại 9,6 kg phải dùng chất độn(đất, cát hoặc thạch cao), trộn vô cho đủ 100kg.

* Cách tính từ phân hỗn hợp ra phân đơn

Ví dụ: Theo khuyến cáo cần dùng 100kg Urê, 200kg Super Lân, 50kg Clorua Kali để bón cho cây, nhưng nhà vườn đã bón 100kg NPK (20-20-15), như vậy lượng NPK thừa hay thiếu, cách tính như sau:

-Lượng Urê có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X20   = 43kg

                             46

– Lượng  Super Lân có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X20     = 100kg

                             20

– Lượng Clorua Kali có trong 100kg NPK 20-20-15

                        100X15      = 25Kg

                              60

* Vậy phải thêm 57kg Urê + 100kg Super Lân + 25kg Clorua Kali thì mới đủ lượng phân như đã khuyến cáo.